برگزاری جلسه کارگاه مقاله نویسی توسط آقای مجتبی انصاری مقدم (مولف و پژوهشگر)
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی
 ١٣٩٨/٠٩/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٩/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
درخشش دانشکده علوم قرآنی میبد درهجدهمین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
دانشجویان،اساتید،کارکنان وخانواده های کارکنان در هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوش درخشیدند.
دانشجویان،اساتید،کارکنان وخانواده های کارکنان در هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوش درخشیدند.
 ١٣٩٩/١٠/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست تخصصی نقد کتاب در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار شد.
نشست تخصصی نقد کتاب « جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به تفسیر المیزان» اثر دکتر محمدمهدی خواجه پور و بی بی فخری رسولی طی یک نشست مجازی برگزار شد
نشست تخصصی نقد کتاب « جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به تفسیر المیزان» اثر دکتر محمدمهدی خواجه پور و بی بی فخری رسولی ، توسط سرپرست دانشکده علوم قرآنی میبد « دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی » و عضو هیئت علمی این دانشکده مورد نقد قرار گرفت
 ١٣٩٩/١٠/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم به عنوان کتاب برگزیده دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم انتخاب شد
انتخاب کتاب عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد به عنوان کتاب برگزیده سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
انتخاب کتاب عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد به عنوان کتاب برگزیده سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 ١٣٩٩/١٠/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3