چاپ        ارسال به دوست

نشست تخصصی نقد کتاب در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار شد.

نشست تخصصی نقد کتاب « جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به تفسیر المیزان» اثر دکتر محمدمهدی خواجه پور و بی بی فخری رسولی طی یک نشست مجازی برگزار شد

 

 

نشست تخصصی نقد کتاب در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار شد.

نشست تخصصی نقد کتاب « جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به تفسیر المیزان» اثر دکتر محمدمهدی خواجه پور و بی بی فخری رسولی طی یک نشست مجازی برگزار شد

نشست تخصصی نقد کتاب « جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به تفسیر المیزان» اثر دکتر محمدمهدی خواجه پور و بی بی فخری رسولی ، توسط سرپرست دانشکده علوم قرآنی میبد « دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی » و عضو هیئت علمی این دانشکده مورد نقد قرار گرفت محورهای اصلی این نشست به شرح زیر می باشد:
ـ معرفی کتاب « جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به تفسیر المیزان»
ـ تبیین نکات قوت و ضعف شکلی کتاب با بیان شاهد مثال
ـ تبیین نکات قوت وضعف محتوایی کتاب با بیان شاهد مثال
ـ از جمله نقاط قوت شکلی و محتوایی این اثر می توان به چینش منظم کتاب ، ارجاع به منابع معتبر و متعدد ، محتوای خوب  و انسجام و نظم منطقی مطالب اشاره کرد..
ـ از ضعف های شکلی می توان به اعراب گذاری آیات و روایات، اشتباهات تایپی و ... اشاره کرد.
ـ محتوای کتاب از ضعف هایی همچون بی دقتی در ارجاع،فهرست منابع ، ابهام، ،کلی گویی، و ... اشاره فرمودند.


١١:٣٥ - شنبه ٦ دی ١٣٩٩    /    عدد : ٤٧٩١    /    تعداد نمایش : ١٢٦خروج