چاپ        ارسال به دوست

انتشار کتاب جدید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد

انتشار کتاب جدید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد

 

انتشار کتاب جدید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد

کتاب «حلّ تمرینهای مبادئ العربیة جلد 2 ویرایش حمید محمدی (بخش نحو)» تألیف دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی (عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد)، دکتر بهمن هادیلو (عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه )، سید احمد موسوی (عضو هیأت علمی دانشگاه یزد) و عفت رئیسی سرتشنیزی (کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم قرآنی میبد) توسط انتشارات شهر علم منتشر شد.

کتاب مبادئ العربية یکی از مهمترین کتابهایی است که در زمینه ی صرف و نحو نگاشته شده است. این کتاب توسط «رشید الشرتونی» در چهار جلد نگارش یافته و توسط جناب آقای حمید محمدی ویرایش شده است. از ویژگیهای مهم این ویرایش تغییر بیشتر تمرینهای این کتاب و انتخاب تمارینی از آیات قرآن و احادیث می¬باشد. تمرینهای متن اصلی کتاب مبادئ العربية توسط استادان مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به چاپ رسیده است، ولی تمرینهای متن ویرایش شده توسط آقای حمید محمدی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. به همین دلیل در این کتاب به ترجمه و تحلیل تمرینهای مبادئ العربية جلد دوم ویرایش حمید محمدی (بخش نحو) پرداخته شده است.

عناوین فصل های کتاب بدین شرح میباشد

فصل اول : موضوعات نحو و باب فعل

فصل دوم : مرفوعات

فصل سوم : منصوبات

فصل چهارم : مجرورات

فصل پنجم : توابع

 


١١:٤٢ - شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩    /    عدد : ٤٦٠٢    /    تعداد نمایش : ٣٤٠خروج