انتشار کتاب جدید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد
انتشار کتاب جدید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد
انتشار کتاب
 ١٣٩٩/٠٥/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه هم اندیشی جذب دانشجودر سال جاری در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار گردید
جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی میبد با حضور هیات رئیسه و کارکنان جهت جذب هر چه بیشتر دانشجو در برگزار شد
جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی میبد با حضور هیات رئیسه و کارکنان جهت جذب هر چه بیشتر دانشجو در برگزار شد
 ١٣٩٩/٠٤/٣١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دو عنوان کتاب جدید در دانشکده علوم قرآنی میبد به انتشار رسید .
انتشار دو عنوان کتاب جدید توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی در دانشکده میبد
انتشار دو عنوان کتاب جدید توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی در دانشکده میبد
 ١٣٩٩/٠٤/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه کارگاه مقاله نویسی توسط آقای مجتبی انصاری مقدم (مولف و پژوهشگر)
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی
 ١٣٩٨/٠٩/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٩/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>