انتشار کتاب جدید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد
انتشار کتاب جدید یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده علوم قرآنی میبد
انتشار کتاب
 ١٣٩٩/٠٥/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه هم اندیشی جذب دانشجودر سال جاری در دانشکده علوم قرآنی میبد برگزار گردید
جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی میبد با حضور هیات رئیسه و کارکنان جهت جذب هر چه بیشتر دانشجو در برگزار شد
جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی میبد با حضور هیات رئیسه و کارکنان جهت جذب هر چه بیشتر دانشجو در برگزار شد
 ١٣٩٩/٠٤/٣١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دو عنوان کتاب جدید در دانشکده علوم قرآنی میبد به انتشار رسید .
انتشار دو عنوان کتاب جدید توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی در دانشکده میبد
انتشار دو عنوان کتاب جدید توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی در دانشکده میبد
 ١٣٩٩/٠٤/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات تهامی در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی برگزار شد.
برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات تهامی در دانشکده علوم قرآنی میبد به صورت مجازی برگزار شد.
این پایان نامه که در مورخ 17 خرداد ماه با عنوان معناشناسی شرب در قرآن بر اساس روابط جانشینی و همنشینی دفاع گردید. نگارنده این پایان نامه خانم مهدیه السادات تهامی. استاد راهنما آقای دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی و استاد داور، دکتر محمدمهدی خواجه پور بر عهده داشتند .
 ١٣٩٩/٠٣/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور نماینده مردم شریف شهرستانهای تفت و میبد در دانشکده علوم قرآنی میبد
حضور دکتر سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم شریف شهرستان تفت و میبد در دانشکده علوم قرآنی میبد
حضور نماینده مردم شریف شهرستانهای تفت و میبد در دانشکده علوم قرآنی میبد
 ١٣٩٩/٠٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>